WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƯ DÂN SKY CITY TOWERS

88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Báo cáo tài chính Thursday, 02/06/2011 10:08

Danh sách các hộ gia đình đã đóng tiền tính đến ngày 01/6/2011

Danh sách các hộ gia đình đã đóng tiền tính đến ngày 01/6/2011

 Xem chi tiết tại diễn đàn: http://forum.88langha.com/default.aspx?g=posts&t=360

Ban đại diện

Lượt xem:  7,816 Google Bookmarks Google Bookmarks Bản in Quay lại

Tin đã đưa