WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƯ DÂN SKY CITY TOWERS

88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Báo cáo tài chính

Báo cáo thu chi tài chính ngày 1/6/2011 11/06/2011

Báo cáo thu chi tài chính ngày 1/6/2011

Danh sách các hộ gia đình đã đóng tiền tính đến ngày 01/6/2011
02/06/2011

Danh sách các hộ gia đình đã đóng tiền tính đến ngày 01/6/2011

Báo cáo thu chi tháng đến ngày 29/5/2011
02/06/2011

Báo cáo thu chi tháng đến ngày 29/5/2011

Danh sách các hộ đã đóng tiền quỹ đến ngày 30/4/2011
04/05/2011

Chi tiết xin xem trong file đính kèm

Danh sách chưa đóng tiền tính đến ngày 30/4/2011
02/06/2011

BĐD đề nghị các hộ gia đình có tên trong danh sách dưới đây đóng tiền quỹ theo như đã cam kết

Báo cáo thu chi đến ngày 30/4/2011
04/05/2011

BĐD báo cáo tình hình thu chi tài chính đến ngày 30/4/2011