WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CƯ DÂN SKY CITY TOWERS

88 LÁNG HẠ, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Giới thiệu BQT
Thành lập Ban Quản trị tòa nhà SkyCity Towers 88 Láng Hạ

Trong thời gian mười hai tháng kể từ ngày Sky City Towers được đưa vào khai thác sử dụng, chủ đầu tư – Hanotex đã tổ chức hội nghị các chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư để bầu ra Ban Quản trị.

Ngày 05 tháng 01 năm 2013, Ban Quản trị nhà Chung cư Sky City Towers được thành lập căn cứ theo Quyết định số 122/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân dân Quận Đống Đa.

Ban Quản trị Tòa nhà được thành lập với vai trò là đại diện và thay mặt cho toàn thể các cư dân sinh sống tại Tòa nhà để thực hiện các công việc liên quan đến vận hành, quản lý và tạo dựng môi trường sống cho toàn thể cư dân.

Ban Quản trị được thành lập với bộ máy bao gồm 11 thành viên – 01 Trưởng ban, 02 Phó ban và 08 thành viên, được phân chia thành các nhóm phụ trách các vấn đề:

Trong nhiệm kỳ 3 năm, Ban quản trị có quyền xây dựng nội quy sử dụng nhà chung cư phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà chung cư theo quy định của pháp luật để trình hội nghị nhà chung cư xem xét, thông qua; lựa chọn và ký hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư; hủy bỏ hợp đồng trong trường hợp doanh nghiệp đó không thực hiện đúng cam kết; giám sát hoạt động của doanh nghiệp quản lý nhà chung cư theo nội dung hợp đồng đã ký; thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý, sử dụng và cung cấp các dịch vụ nhà chung cư để phối hợp với các cơ quan chức năng, với tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết; kiểm tra, theo dõi giám sát việc sử dụng, bảo hành, bảo trì nhà chung cư theo quy định; phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong nhà chung cư; thu các khoản tiền phải nộp của các chủ sở hữu nhà ở, người sử dụng và kinh phí từ việc sử dụng các phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư (nếu có); thanh toán kinh phí cho doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký và trả khoản tiền phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên trong ban quản trị và các khoản chi khác theo quy định của hội nghị nhà chung cư; thực hiện các công việc khác do hội nghị nhà chung cư giao.

Ban quản trị nhà chung cư Sky City Tower hoạt động theo nguyên tắc tập thể và quyết định theo đa số.